Programunk

Régiónk fejlődéséért - Választási program

Több mint 15 éves menedzseri tapasztalattal rendelkezem, főként az egészségügy területén. Éppen ezért látom, hogy Dél-Szlovákiában milyen szegényes az egészségügyi ellátás. A régió lakosai ugyanazokkal a gondokkal küzdenek, mint a Pozsonyban, Poprádon vagy a Felsővízközben élő emberek, s ugyanazok a szükségleteik is. Munkalehetőséget, jó fizetést akarnak, hogy el tudják tartani a családjukat, megfelelő és elérhető egészségügyi ellátást, minőségi oktatást, elérhető állami szolgáltatásokat, valamint társadalmi biztonságot arra az esetre, ha munkaképtelenné válnának. A politikusok feladata mindezt bebiztosítani az összes állampolgár számára. 

Sajnos az utóbbi évtizedekben azonban úgy tűnik, megfeledkeztek a déli országrészről, s arról, hogy az itt élő emberek ugyanolyan adófizetők, mint Szlovákia bármelyik más régiójának lakosai. 

A Magyar Közösségi Összefogás programjának koordinátora vagyok, felelősségem teljes tudatában állítottam össze pártunk egészségügyi programját is, melynek legfőbb prioritásai:

      Az egészségügy alakulása társadalmi és gazdasági szempontból is hatalmas jelentőséggel bír, központi kérdése az emberek mindennapi életének .
A szlovák egészségügyben a kiadások, illetve az eh- hez biztosított források évről évre magasabbak, a szolgáltatások minőségében és hatékonyságban azonban ez a pozitív trend nem figyelhető meg. Nemzetközi viszonylatban a rendszer átlagon alu- li mutatókat produkál . A szisztematikus változtatás helyett a problémák ad hoc megoldását és rövidtá- vú, populista intézkedéseket tapasztalhatunk.

A legnagyobb lehetőségek a kórházak és egészség- biztosítók működésének megváltoztatásában, a for- rások realokációjában, valamint a gyógyszerfogyasz- tás mértékének csökkentésében van .

Az elmúlt évek rámutattak arra, hogy egyesek külö- nösebb probléma és korlátozás nélkül kihasználják a korrupt rendszert, az egészségügy fejlesztésére szolgáló jelentős forrásoktól fosztva meg az állam- polgárokat .

Az egészségügyi biztosítók ellenőrzése és koordi-

nálása szintén kulcsfontosságú feladat . Jelenleg rengeteg forrás vész kárba azáltal, hogy a rendszer nem transzparens. Különböző biztosítók ugyan- azon szolgáltatásért eltérő összegeket térítenek meg, a térítés nem tükrözi az objektív költségeket, csakis a biztosítók és az egészségügyi szolgáltató megegyezésén alapul .

Szlovákiában évről évre növekszik a felhasznált gyógyszerek és egészségügyi eszközök mennyisége, az egy főre eső nominális gyógyszerfogyasztás nem- zetközi összehasonlításban is rendkívül magas . A tel- jes egészségügyi kiadásokban a gyógyszerfelhaszná- lás aránya meghaladja az OECD átlagát.

Az eHealth rendszerbevezetése évek óta húzódik . Valószínűleg már senki nem tudja pontosan mennyi pénzt is emésztett fel, s a rendszer elindítása, illetve annak működése még mindig kérdéses.

A negatív trend megállításához jobb és átláthatóbb rendszerek bevezetése, a kritikus problémák kezelé- se és a hatékonyság növelése szükséges . A rendszer megérett a változásra .

1. Az egészségügyi ellátás színvonalának javítása és a hatékonyság növelése

Az egészségügyi ellátás minőségét nagy mértékben meghatározza a források felhasználásának módja . Az OECD számításai alapján, ha Szlovákia kihasználná a lehetőségeit a hatékonyság növelésére az egész- ségügyben, egy harmaddal csökkenhetnének az erre fordított kiadások. Amennyiben a leghatékonyabb államok egészségügyi rendszerének követői és alkal- mazói lennénk, a jelenlegi kiadások akár 60%-kal is alacsonyabbak lehetnének. A minőség megítélésében fontos mutató az ún. elkerülhető elhalálozási index. Az Eurostat adatai alapján 2012-ben Szlovákiában ez

a szám 237 volt (az OECD átlag 123 volt 100 ezer főre vetítve), tehát ebben a tekintetben is átlagon aluli tel- jesítményt nyújt a szlovák egészségügy. Célunk 5 éven belül eljutni a cseh egészségügy szintjére .

Javasolni fogjuk a ma népbetegségnek számító da- ganatos megbetegedések, magas vérnyomás, diabé- tesz, agyvérzés, érrendszeri megbetegedések és az örökletes betegségek esetében a kötelező szűrések bevezetését és annak indokolatlan elmulasztása ese- tén magasabb egészségbiztosítási járulék kiszabását . Nagyon fontos egy népegészségügyi program be- vezetése, melynek kiemelt céljai a következők: a dohányzás visszaszorítása, az alkohol- és drogpre- venció, az egészséges táplálkozási szokások elter- jesztése és az élelmiszerbiztonság fejlesztése, a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a közegész- ségügyi és járványügyi biztonság fokozása, valamint az egészséges életkörülmények kialakítása .

Prioritásaink:

 • Az egészségügyi ellátásra való jogosultság defi- niálása és pontosítása .
 • Az intézetek működésének rendszeres (havi, negyedévi) értékelése,összehasonlítása, és az eredmények nyilvánossá tétele .
 • Átlátható versenykörnyezet kialakítása, köz- ponti elektronikus közbeszerzés bevezetése .
 • Az egészségbiztosítók számának növelése és törvényes garancia arra, hogy az egészség- biztosítók által elért gazdasági eredmény (ha- szon) visszakerüljön az egészségügyi rendszer körforgásába
 • A kórházi ellátásban a várakozási idő lerövidíté- se, a rendelőkben a várakozás megszüntetése.
 • Az egészséges életévek számának növelése .
 • Szűrővizsgálatok rendszeresítése.

Népegészségügyi program kidolgozása és be- vezetése
2. Kórházaink leépítésének megakadályozása és a rendelőintézetek fellendítése

  A megfelelő munkakörnyezet a minőségi munkavég- zés alapfeltétele . Ennek ellenére az elmúlt harminc évben teljes mértékben elhanyagolták régiónk kór- házait és rendelőintézeteit. Ha akadtak is beruházá- sok, azok főleg a tarthatatlanná vált állapotok miatt történtek .Az ellátás színvonalának fellendítése és beruházások régiónk intézeteibe kiemelt témaként jelenik meg programunkban .

  Prioritásaink:


  • Források biztosítása az állami költségvetésből modern berendezések beszerzésére és az épüle- tek felújítására, ezzel megfelelő munkakörnyeze- tet teremtve az egészségügyi dolgozók számára .
  • Komplex kórházreform a járó- és sürgősségi betegellátás figyelembevételével.
  • A specializált egészségügyi ellátás fejlesztése régiónkban (onkológia, kardiológia, gasztro- enterológia) .
   A hosszú távú betegellátás biztosítása, mely fi- gyelembe veszi a demográfiai fejlődés alakulását.
  • Rehabilitáció előtérbe helyezése.
  • Innovatív megoldások bevezetése (hatékony digitalizáció, távgyógyítás, modern gyógysze- rek bevezetése a szlovák piacra)
  • Adókedvezmények biztosítása a rendelőintéze- tek működtetőinek az első öt évben.

  RÉGIÓNK FEJLŐDÉSÉÉRT – VÁLASZTÁSI PROGRAM

  Több mint 15 éves menedzseri tapasztalattal rendelkezem, főként az egészségügy területén. Éppen ezért látom, hogy Dél-Szlovákiában milyen szegényes az egészségügyi ellátás. A régió lakosai ugyanazokkal a gondokkal küzdenek, mint a Pozsonyban, Poprádon vagy a Felsővízközben élő emberek, s ugyanazok a szükségleteik is. Munkalehetőséget, jó fizetést akarnak, hogy el tudják tartani a családjukat, megfelelő és elérhető egészségügyi ellátást, minőségi oktatást, elérhető állami szolgáltatásokat, valamint társadalmi biztonságot arra az esetre, ha munkaképtelenné válnának. A politikusok feladata mindezt bebiztosítani az összes állampolgár számára. 

  Sajnos az utóbbi évtizedekben azonban úgy tűnik, megfeledkeztek a déli országrészről, s arról, hogy az itt élő emberek ugyanolyan adófizetők, mint Szlovákia bármelyik más régiójának lakosai. 

  A Magyar Közösségi Összefogás programjának koordinátora vagyok, felelősségem teljes tudatában állítottam össze pártunk egészségügyi programját is, melynek legfőbb prioritásai:

        Az egészségügy alakulása társadalmi és gazdasági szempontból is hatalmas jelentőséggel bír, központi kérdése az emberek mindennapi életének .
  A szlovák egészségügyben a kiadások, illetve az eh- hez biztosított források évről évre magasabbak, a szolgáltatások minőségében és hatékonyságban azonban ez a pozitív trend nem figyelhető meg. Nemzetközi viszonylatban a rendszer átlagon alu- li mutatókat produkál . A szisztematikus változtatás helyett a problémák ad hoc megoldását és rövidtá- vú, populista intézkedéseket tapasztalhatunk.

  A legnagyobb lehetőségek a kórházak és egészség- biztosítók működésének megváltoztatásában, a for- rások realokációjában, valamint a gyógyszerfogyasz- tás mértékének csökkentésében van .

  Az elmúlt évek rámutattak arra, hogy egyesek külö- nösebb probléma és korlátozás nélkül kihasználják a korrupt rendszert, az egészségügy fejlesztésére szolgáló jelentős forrásoktól fosztva meg az állam- polgárokat .

  Az egészségügyi biztosítók ellenőrzése és koordi-

  nálása szintén kulcsfontosságú feladat . Jelenleg rengeteg forrás vész kárba azáltal, hogy a rendszer nem transzparens. Különböző biztosítók ugyan- azon szolgáltatásért eltérő összegeket térítenek meg, a térítés nem tükrözi az objektív költségeket, csakis a biztosítók és az egészségügyi szolgáltató megegyezésén alapul .

  Szlovákiában évről évre növekszik a felhasznált gyógyszerek és egészségügyi eszközök mennyisége, az egy főre eső nominális gyógyszerfogyasztás nem- zetközi összehasonlításban is rendkívül magas . A tel- jes egészségügyi kiadásokban a gyógyszerfelhaszná- lás aránya meghaladja az OECD átlagát.

  Az eHealth rendszerbevezetése évek óta húzódik . Valószínűleg már senki nem tudja pontosan mennyi pénzt is emésztett fel, s a rendszer elindítása, illetve annak működése még mindig kérdéses.

  A negatív trend megállításához jobb és átláthatóbb rendszerek bevezetése, a kritikus problémák kezelé- se és a hatékonyság növelése szükséges . A rendszer megérett a változásra .

  1. Az egészségügyi ellátás színvonalának javítása és a hatékonyság növelése

  Az egészségügyi ellátás minőségét nagy mértékben meghatározza a források felhasználásának módja . Az OECD számításai alapján, ha Szlovákia kihasználná a lehetőségeit a hatékonyság növelésére az egész- ségügyben, egy harmaddal csökkenhetnének az erre fordított kiadások. Amennyiben a leghatékonyabb államok egészségügyi rendszerének követői és alkal- mazói lennénk, a jelenlegi kiadások akár 60%-kal is alacsonyabbak lehetnének. A minőség megítélésében fontos mutató az ún. elkerülhető elhalálozási index. Az Eurostat adatai alapján 2012-ben Szlovákiában ez

  a szám 237 volt (az OECD átlag 123 volt 100 ezer főre vetítve), tehát ebben a tekintetben is átlagon aluli tel- jesítményt nyújt a szlovák egészségügy. Célunk 5 éven belül eljutni a cseh egészségügy szintjére .

  Javasolni fogjuk a ma népbetegségnek számító da- ganatos megbetegedések, magas vérnyomás, diabé- tesz, agyvérzés, érrendszeri megbetegedések és az örökletes betegségek esetében a kötelező szűrések bevezetését és annak indokolatlan elmulasztása ese- tén magasabb egészségbiztosítási járulék kiszabását . Nagyon fontos egy népegészségügyi program be- vezetése, melynek kiemelt céljai a következők: a dohányzás visszaszorítása, az alkohol- és drogpre- venció, az egészséges táplálkozási szokások elter- jesztése és az élelmiszerbiztonság fejlesztése, a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a közegész- ségügyi és járványügyi biztonság fokozása, valamint az egészséges életkörülmények kialakítása .

  Prioritásaink:

  • Az egészségügyi ellátásra való jogosultság defi- niálása és pontosítása .
  • Az intézetek működésének rendszeres (havi, negyedévi) értékelése,összehasonlítása, és az eredmények nyilvánossá tétele .
  • Átlátható versenykörnyezet kialakítása, köz- ponti elektronikus közbeszerzés bevezetése .
  • Az egészségbiztosítók számának növelése és törvényes garancia arra, hogy az egészség- biztosítók által elért gazdasági eredmény (ha- szon) visszakerüljön az egészségügyi rendszer körforgásába
  • A kórházi ellátásban a várakozási idő lerövidíté- se, a rendelőkben a várakozás megszüntetése.
  • Az egészséges életévek számának növelése .
  • Szűrővizsgálatok rendszeresítése.

  Népegészségügyi program kidolgozása és be- vezetése
  2. Kórházaink leépítésének megakadályozása és a rendelőintézetek fellendítése

   A megfelelő munkakörnyezet a minőségi munkavég- zés alapfeltétele . Ennek ellenére az elmúlt harminc évben teljes mértékben elhanyagolták régiónk kór- házait és rendelőintézeteit. Ha akadtak is beruházá- sok, azok főleg a tarthatatlanná vált állapotok miatt történtek .Az ellátás színvonalának fellendítése és beruházások régiónk intézeteibe kiemelt témaként jelenik meg programunkban .

   Prioritásaink:


   • Források biztosítása az állami költségvetésből modern berendezések beszerzésére és az épüle- tek felújítására, ezzel megfelelő munkakörnyeze- tet teremtve az egészségügyi dolgozók számára .
   • Komplex kórházreform a járó- és sürgősségi betegellátás figyelembevételével.
   • A specializált egészségügyi ellátás fejlesztése régiónkban (onkológia, kardiológia, gasztro- enterológia) .
    A hosszú távú betegellátás biztosítása, mely fi- gyelembe veszi a demográfiai fejlődés alakulását.
   • Rehabilitáció előtérbe helyezése.
   • Innovatív megoldások bevezetése (hatékony digitalizáció, távgyógyítás, modern gyógysze- rek bevezetése a szlovák piacra)
   • Adókedvezmények biztosítása a rendelőintéze- tek működtetőinek az első öt évben.