Kovács György

Som senior manažér s viac ako 15 ročnými skúsenosťami s nasledujúcimi základnými kompetenciami:

 • Tvorba vízie, stratégie a operačného plánu.
 • Komunikácia s členmi predstavenstva a dozorného orgánu a zapájanie všetkých štruktúr v organizácií na premenu vízie do výsledkov.
 • Vývoj organizačnej štruktúry, ktorá podporuje stratégiu. Skladanie tímu, mentorovanie a motivácia.
 • Efektívne P/L a riadenie Cash Flow.
 • Líder zmeny a reštrukturalizácie.
 • Rozvoj nových obchodných príležitostí, vývoj produktov a manažment portfólia.
 • Fúzie a akvizície.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY                                                               od 12/2018

 

PORADCA MINISTRA                                                                                                                                               od 12/2018

 • Výkon analytickej, konzultačnej a poradenskej činnosti.
 • Kontrola procesov za účelom zvýšenia efektivity a úspory nákladov.
 • Identifikácia, vedenie a podpora zmeny manažmentu za účelom zabezpečenia neustáleho zlepšovania.
 • Príprava agendy na rokovania a výročné zasadnutia.

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA                                                                                                        02/2017-11/2018

 

GENERÁLNY RIADITEĽ                                                                                                                                          (07/2017-11/2018)

 • Tvorba vízie, formulácia a realizácia strategických, finančných a marketingových plánov.
 • Plánovanie a rozvoj procesov za účelom zvýšenia efektivity a úspory nákladov.
 • Príprava a koordinácia rokovaní so zdravotnými poisťovňami o finančných podmienkach výkonu zdravotnej starostlivosti, prípadne inými subjektmi, objednávajúcimi si zdravotnú starostlivosť

 

EKONOMICKÝ RIADITEĽ                                                                                                                                         (02/2017-06/2017) 

 • Príprava ekonomickej politiky nemocnice, efektívne hospodárenie a nakladanie s majetkom organizácie.
 • Vedenie a kontrolu účtovnej a obchodnej dokumentácie, obchodných zmlúv, obeh účtovných dokladov.
 • Metodické riadenie a usmerňovanie ekonomických manažérov, vedúcich pracovníkov kliník a oddelení v rozsahu činností týkajúcich zabezpečenia prevádzky a hospodárenia jednotlivých nemocníc.
 • Plánivanie Cash Flow.

DELOITTE ADVISORY s.r.o. – Slovakia                                                                                                                  01/2016-01/2017

 

SENIOR MANAGER                                                                                                                                                   (01/2016-01/2017) 

 • Reinžiniering podnikových procesov a optimalizácia nákladov.
 • Zlepšovanie výsledkov a efektívnosti procesov v energetike.
 • Komplexné poradenstvo v oblasti zdravotníctva.
 • Projektové riadenie.

EUROMILK, a.s.                                                                                                                                                          07/2003-12/2015

CEO & PREDSEDA PREDSTAVENSTVA                                                                                                                   (12/2005-12/2015)  

 • Implementácia robustných operačných procesov a novej organizačnej štruktúry.
 • P/L a Cash Flow manažment – preukázanie schopnosti rýchlo prispôsobiť výkon prudkým zmenám na trhu a udržať konkurenčnú výhodu.
 • Úplná zodpovednosť za obchodné výsledky – vyvedenie spoločnosti z vážnych strát k ziskovosti.
 • Rozvoj obchodného plánu zahŕňajúci predaj, kontrolu výnosov a nákladov. Plnenie dohodnutých cieľov – silný nárast tržieb (od roku 2006 do roku 2011 sa podarilo zvýšiť ročný obrat o 60%), vstup na nové exportné trhy (Maďarsko, Česká republika a Taliansko ).

 

MANAŽÉR KONTROLY                                                                                                                                              (07/2003-11/2005)

 • Rozpočty a prognózy.
 • Finančné reporty, interpretácia a analýza finančných dát.
 • Zníženie nákladov, zlepšovanie efektivity a procesov.

 

E.X.A.T.A – Group, a.s.                                                                                                                                               09/2010-06/2015

ČLEN PREDSTAVENSTVA

 • Plánovanie a rozvoj procesov za účelom zvýšenia efektivity a úspory nákladov.
 • Implementácia novej organizačnej štruktúry.
 • Fúzie a akvizície
 • Monitorovanie finančného plánovania a finančné výkazy.
 • Zabezpečenie dostupnosti adekvátnych finančných zdrojov.

ENAGRO, a.s.                                                                                                                                                               10/2009-03/2014

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

 • Príprava a realizácia stratégie vstupu na trh.
 • Vývoj nákupnej stratégie a špecifických plánov za účelom zabezpečenia rastu výnosov vo všetkých produktoch spoločnosti.
 • Rozvoj nových obchodných príležitostí.
 • Schvaľovanie ročného rozpočtu, auditu.

Som senior manažér s viac ako 15 ročnými skúsenosťami s nasledujúcimi základnými kompetenciami:

 • Tvorba vízie, stratégie a operačného plánu.
 • Komunikácia s členmi predstavenstva a dozorného orgánu a zapájanie všetkých štruktúr v organizácií na premenu vízie do výsledkov.
 • Vývoj organizačnej štruktúry, ktorá podporuje stratégiu. Skladanie tímu, mentorovanie a motivácia.
 • Efektívne P/L a riadenie Cash Flow.
 • Líder zmeny a reštrukturalizácie.
 • Rozvoj nových obchodných príležitostí, vývoj produktov a manažment portfólia.
 • Fúzie a akvizície.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

 

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY                                                               od 12/2018

 

PORADCA MINISTRA                                                                                                                                               od 12/2018

 • Výkon analytickej, konzultačnej a poradenskej činnosti.
 • Kontrola procesov za účelom zvýšenia efektivity a úspory nákladov.
 • Identifikácia, vedenie a podpora zmeny manažmentu za účelom zabezpečenia neustáleho zlepšovania.
 • Príprava agendy na rokovania a výročné zasadnutia.

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA                                                                                                        02/2017-11/2018

 

GENERÁLNY RIADITEĽ                                                                                                                                          (07/2017-11/2018)

 • Tvorba vízie, formulácia a realizácia strategických, finančných a marketingových plánov.
 • Plánovanie a rozvoj procesov za účelom zvýšenia efektivity a úspory nákladov.
 • Príprava a koordinácia rokovaní so zdravotnými poisťovňami o finančných podmienkach výkonu zdravotnej starostlivosti, prípadne inými subjektmi, objednávajúcimi si zdravotnú starostlivosť

 

EKONOMICKÝ RIADITEĽ                                                                                                                                         (02/2017-06/2017) 

 • Príprava ekonomickej politiky nemocnice, efektívne hospodárenie a nakladanie s majetkom organizácie.
 • Vedenie a kontrolu účtovnej a obchodnej dokumentácie, obchodných zmlúv, obeh účtovných dokladov.
 • Metodické riadenie a usmerňovanie ekonomických manažérov, vedúcich pracovníkov kliník a oddelení v rozsahu činností týkajúcich zabezpečenia prevádzky a hospodárenia jednotlivých nemocníc.
 • Plánivanie Cash Flow.

DELOITTE ADVISORY s.r.o. – Slovakia                                                                                                                  01/2016-01/2017

 

SENIOR MANAGER                                                                                                                                                   (01/2016-01/2017) 

 • Reinžiniering podnikových procesov a optimalizácia nákladov.
 • Zlepšovanie výsledkov a efektívnosti procesov v energetike.
 • Komplexné poradenstvo v oblasti zdravotníctva.
 • Projektové riadenie.

EUROMILK, a.s.                                                                                                                                                          07/2003-12/2015

CEO & PREDSEDA PREDSTAVENSTVA                                                                                                                   (12/2005-12/2015)  

 • Implementácia robustných operačných procesov a novej organizačnej štruktúry.
 • P/L a Cash Flow manažment – preukázanie schopnosti rýchlo prispôsobiť výkon prudkým zmenám na trhu a udržať konkurenčnú výhodu.
 • Úplná zodpovednosť za obchodné výsledky – vyvedenie spoločnosti z vážnych strát k ziskovosti.
 • Rozvoj obchodného plánu zahŕňajúci predaj, kontrolu výnosov a nákladov. Plnenie dohodnutých cieľov – silný nárast tržieb (od roku 2006 do roku 2011 sa podarilo zvýšiť ročný obrat o 60%), vstup na nové exportné trhy (Maďarsko, Česká republika a Taliansko ).

 

MANAŽÉR KONTROLY                                                                                                                                              (07/2003-11/2005)

 • Rozpočty a prognózy.
 • Finančné reporty, interpretácia a analýza finančných dát.
 • Zníženie nákladov, zlepšovanie efektivity a procesov.

 

E.X.A.T.A – Group, a.s.                                                                                                                                               09/2010-06/2015

ČLEN PREDSTAVENSTVA

 • Plánovanie a rozvoj procesov za účelom zvýšenia efektivity a úspory nákladov.
 • Implementácia novej organizačnej štruktúry.
 • Fúzie a akvizície
 • Monitorovanie finančného plánovania a finančné výkazy.
 • Zabezpečenie dostupnosti adekvátnych finančných zdrojov.

ENAGRO, a.s.                                                                                                                                                               10/2009-03/2014

PREDSEDA PREDSTAVENSTVA

 • Príprava a realizácia stratégie vstupu na trh.
 • Vývoj nákupnej stratégie a špecifických plánov za účelom zabezpečenia rastu výnosov vo všetkých produktoch spoločnosti.
 • Rozvoj nových obchodných príležitostí.
 • Schvaľovanie ročného rozpočtu, auditu.